اهدای یک روز حقوق کارکنان فنی وحرفه ای خوزستان به سیل زدگان
 

مدیرکل و کارکنان آموزش فنی وحرفه ای خوزستان بصورت داوطلبانه اقدام به تخصیص و اهدای یک تا سه روز حقوق و مزایای خود جهت صرف هزینه در مناطق سیل زده اهداء کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛ در راستای حمایت از هموطنان سیل زده، حقوق ومزایای یک تاسه روز از مدیرکل ، معاونین ،رؤسای ادارات ،مرکز آموزشی و پرسنل این اداره کل به هموطنان مناطق سیل زده از طریق واریز به حساب هلال احمر اهدا خواهد شد. گفتنی است اقلام و کمکهای غیر نقدی پرسنل اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان نیز شامل آب معدنی ، غذای گرم ،نان ، مواد شوینده ،لباس و ملزومات موردنیاز دیگر تأمین و به مناطق آسیب ارسال شد.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۸/۱/۲۰ ۱۸۲۰۳ بازدید