مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان: تدوین برنامه های آموزش مهارتی سال1398 با رویکرد توسعه اشتغال
 

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان بر تدوین برنامه های آموزش مهارتی سال1398 با رویکرد توسعه کارآفرینی و اشتغال تاکیدکرد. عبدالنبی سواعدی درآخرین جلسه شورای اداری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان اظهارکرد: اشتغالی که توسط مهارت آموختگان فنی وحرفه ای ایجاد می شود کم هزینه،پایدار، مولد است وبارمالی بر دوش دولت نمی گذارد بلکه از ظرفیت های موجود جامعه بصورت بهینه استفاده شده است. سواعدی تصریح کرد: مراکزآموزش فنی وحرفه ای درجهت توسعه مهارت آموزی منجربه اشتغال درکنار برنامه های ازپیش تعیین شده چند برنامه نوآورانه، خلاقانه وخارج از برنامه مصوب واعلامی تدوین ،برنامه ریزی واجرا نمایند. وی عنوان کرد: انسان غنی از آموزش های جدید نیست وباتوجه به پیشرفت سریع تکنولوژی لازم است همیشه در حال آموزش وتوسعه خود باشد درواقع درعصرحاضر انسانهای با سواد کسانی هستندکه توان خودآموزی داشته باشند وکسی که درعصرحاضر نتواند خودآموزی کند بی سواد تلقی می شود. سواعدی بیان کرد: مدیریت یک مجموعه آموزشی نیازبه خود آموزی مستمر دارد واهمیت دارد روسای مراکز ودیگر کارشناسان برنامه ویژه ای برای خود آموزی داشته باشند. سواعدی با اشاره به اینکه فعالیتهای اجرایی سال97 ارزنده ودرنوع خود شایسته تقدیر است گفت:رسالت آموزش فنی وحرفه ای باوجود تنگناهای مالی وبرخی سختی ها وکاستی ها درسال جاری درحدتوان بخوبی اجراشد. وی افزود:دراین سال چند برنامه خاص وفوق العاده که خارج از سیستم آموزشی برای تغییر رویکرد مهارت آموزی اجراشد سواعدی ادامه داد:تغییر در روش ها وایجاد یک تفکر جدید درحوزه انتقال مهارت، ایجاد فرصت های جدید برای پشتیبانی از آموزش مهارتی ازطریق جذب بخشی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی ازسوی صنایع وسوق دادن این منابع به سمت توسعه مهارت آموزی، شناسه کارمنابع انسانی یکی دیگراز برنامه خارج ازبرنامه سازمانی بود که هدف از ورود فنی وحرفه ای درشورای سیاستگذاری اجرای آیین نامه نظام صلاحیت حرفه ای است که این می تواند از طرحهای موفق کشوری تبدیل شود. سواعدی خاطرنشان کرد:برگزاری دومین سمینار مسئولیت اجتماعی، محرومیت زدایی وتوسعه منابع انسانی تحت عنوان که دراین سمینار مقررشد کمیته راهبری مسئولیت اجتماعی درشهرستانها تشکیل شود که انتظار می رودروسای مراکز برای رسیدن به هدف با فرمانداری ها هماهنگ وپیگیری لازم را داشته باشند. سواعدی بیان کرد: جذب منابع مالی جدید بیش از گذشته احساس می شود ونیاز است با تعامل، هم افزایی سایر دستگاهها برای توسعه مهارت کمک کرد. وی تاکید کرد: تغییراتی دردستوالعملها، رویکردها وبرنامه های سازمان اتفاق افتاده که ضرورت دارد از سوی روسای مراکزآموزشی رصد، احصاء ومورد مطالعه قرار گیرندوضرورت دارد متصدیان این حوزه شیوه نامه جدید را مطالعه وآموزش های لازم رابرای ارایه خدمات بهتر فراگیرند. سواعدی درپایان ابراز امیدواری کرد درسال جدید با عزمی راسخ وتوان مضاف تلاش شود تا خدمات صادقانه ودرخورشایسته به مردم ارایه شود. گفتنی درپایان آخرین جلسه شورای اداری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان از روسای مراکزآموزشی وهمسرانشان با اهداء لوح وهدایا تقدیر شد.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۳۷۷ بازدید  چاپ صفحه  
 
 
    تیتر خبر ها

توسعه آموزش مهارتی فنی وحرفه ای در مدارس بهبهان

بررسی راهکارهای توسعه همکاری فنی وحرفه ای ونظام مهندسی آبادان

گفتگوی مستقیم پاک سرشت با مدیران آموزش فنی و حرفه ای استان های درگیر سیل

آموزش مهارتی حدود 50هزارنفر از معتادان بهبود یافته خوزستان

آغازاجرای طرح بازدید همگانی از مراکزآموزش فنی وحرفه ای خوزستان

اعزام 25دستگاه خودرو امدادرسانی به سیلزدگان خوزستان

صدور بیش از 75 هزار گواهینامه مهارتی فنی وحرفه ای درخوزستان

اسکان بیش از2500هزار نفرروز زائرراهیان نور درمراکز فنی و حرفه‌ای خوزستان

امداد رسانی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان به سیلزدگان شادگان

آموزش بیش از115هزارنفرساعت مهارت های پیشرفته در اهواز

ارائه افزون بر0 40هزار نفر ساعت آموزش های مهارتی در زندان های خوزستان

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعلام کرد: برگزاری بازدید دانش ­آموزی و دانشجویی از مراکز آموزش فنی و حرفه­ ای کشور از دوم اردیبهشت ماه

ارائه بیش از400هزار نفرساعت مهارت آموزی در محیط کار واقعی

آموزش مهارتی حدود 800 هزارنفرساعت عشایر وروستاییان خوزستان

ارائه بیش از200 هزار نفر- ساعت آموزش مهارتی درمناطق حاشیه خوزستان